Moja kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie cywilnym,
  • prawie karnym,
  • prawie administracyjnym,
  • prawie rodzinnym,
  • prawie budowlanym,
  • prawie medycznym,
  • prawie gospodarczym.

Do zadań kancelarii należy reprezentowanie klientów przed sądami i w różnych sprawach urzędowych. Dodatkowo wydaję opinie prawne.